صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

داستان معنوی

6

 اخلاص زین العابدین علیه السلام در انفاق

آقا زین العابدین شبها که می شد نقاب به صورتش می انداخت
 طعام و کیسه پول را بدوش می گرفت در خانه ها در
می زد خانه سادات بستگان اینها همه نمی دانستند که این آقا
 کیست بلکه ناسزا به زین العابدین می گفتند که آقا باز شما
 ولی پسر عموی ما علی بن الحسین هیچ به فکر ما نیست .
با آقا گله از زین العابدین می کردند . شبی که زین العابدین
از دار دنیا رفت دیدند آن آقای هر شبی نیامد آن وقت
 فهمیدند خودش زین العابدین بوده است

 

نقل از کتابهای شهید آیت الله دستغیب 

 

داستان معنوی7

 

خوش امدید

 

 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir