صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

داستان معنوی

7

 طعام برای فقرا را نیمه شب بدوش می کشند

نوشته اند روز یازدهم آمد بودند اطراف بدن ابی
 عبدالله الحسین علیه السلام زخمها را که نگاه می کردند
در کتف حسین (ع) برآمدگی و آثار زخمی بود که هیچ
شباهت به زخم شمشیر ونیزه و تیر نداشت ، گویند این
 موضوع را خدمت آقا زین العابدین علی بن الحسین
علیهم السلام عرضه داشتند فرمود از بس شبهای تار
 آرد و خرما و پول به کتفش می گرفت که هیچ کس نداند ، در
خانه فقرا می زد و به آنها عنایت می کرد .

 

نقل از کتابهای شهید آیت الله دستغیب

 

داستان معنوی8

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir