صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

داستان معنوی

1

 آتش برزخی از قبر شعله می زند

مرحوم شیخ محمود عراقی در دارالسلام از قول بعضی از
موثقین می فرماید که در قبرستان امازاده حسن (در تهران)
رفتیم هنوز غروب نشده بودیکی از رفقا روی سنگ قبری
 نشست یک مرتبه فریاد برآورد که مرا بلند کنید . دیدیم سنگ
مزار مثل آتش است . روح چقدر معذب بوده که به این قبر و
 حتی سنگ قبر هم گرمی آتش سرایت کرده . می فرماید
من صاحب قبر را شناختم اما برای اینکه رسوا نشود
نامش را نمی برم .

راجع به یک نفر دیگر هم ذکر می کند که در قم او را
دفن کردند ، از قبرش شعله آتش بالا زده و همه فرشها و
قالی های مقبره را سوزانده بود.

نقل از کتابهای شهید آیت الله دستغیب

 

 

داستان معنوی2

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir