www.moammahaye-qorani.ir

 |صفحه اصلی | معماهای قرآن |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان |

           |معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

                |امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

                |دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات|                    

                 |معماهای نخستین ادیان و..|معماهای نمازرگهایی سبز اززندگی شهید دستغیب|          

                      |معماهای نخستین قرآن |معماهای نخستین کتاب| معماهای نخستین تاریخ|  

                                   | معماهای نخستین بدعت|معماهای نخستین حدیث|           

www.moammahaye-qorani.ir

قصه های عاشقان

8

عاشق شهادت

از وقتی نوجوان بود و در دوره راهنمایی تحصیل
می کرد همیشه می گفت : « من دلم می خواهد
شهید بشوم ! ».

من به او می گفتم : « بچه این چه حرفی است ؟! بگو
من دلم می خواهد داماد بشوم ؛ من دلم می خواهد
 مهندس بشوم ؛ من دلم می خواهد خانه داشته باشم ... »
 می گفت : « نه مامان ، من دلم می خواهد شهید بشوم ! »

یک روز هم پهلوی همدیگر نشسته بودیم و صحبت
 می کردیم که یک باره گفت : « مامان ، اگه یه وقتی
 من رفتم جبهه و شهید شدم ، نکنه یک وقت
ناراحت بشی و چیزی به کسی بگویی ! »

همیشه و همه جا فکر و ذکرش  شهادت بود و سرانجام
 هم خداوند او را پذیرفت و به پیش خودش برد .

 

نقل از کتاب هزارو یک شب عاشقی

 

قصه عاشقان 9

 

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir