www.moammahaye-qorani.ir

 |صفحه اصلی | معماهای قرآن |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان |

           |معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

                |امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

                |دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات|                    

                 |معماهای نخستین ادیان و..|معماهای نمازرگهایی سبز اززندگی شهید دستغیب|          

                      |معماهای نخستین قرآن |معماهای نخستین کتاب| معماهای نخستین تاریخ|  

                                   | معماهای نخستین بدعت|معماهای نخستین حدیث|           

www.moammahaye-qorani.ir

قصه های عاشقان

9

 

فرمانده ی نگهبان

یک روز من به سپاه  رفتم و می خواستم وارد آنجا شوم
 که دیدم شهید کرامت درب موتوری سپاه نگهبانی می دهد .

خندیدم و گفتم :« آقای نگهبان ، اجازه هست ؟!» شهید
 جلو آمد و زنجیر را اندخت و من داخل شدم . با تعجب
 گفتم :« کرامت ، چرا نگهبانی می دهی ؟! تو فرمانده گردان
بوده ای ، در جبهه مسئول محور بوده ای ، حالا داری نگهبانی
می دهی ؟!»

شهید کرامت خندید و گفت : « خدمت ، خدمته ؛

 انسان باید خدمت کند ، هر جا که باشد ! »

بعد من به نزد مسئولان  سپاه رفتم و گفتم : « ایشان از
فرماندهان قدیمی در سپاه و جنگ هستند و یکی از
مسئولان محوری لشکر المهدی ( عج ) ، آن وقت شما او را

به عنوان نگهبان دم در گذاشته اید ؟! »

 آنها گفتند : « ما او را نمی شناختیم ، از
 او سوال کردیم که شما چه کاری از دستتان بر می آید ؟ »
او گفت : « نگهبانی ! » وقتی دوباره به پیش کرامت
 برگشتم و موضوع را برابیش توضیح دادم گفت : « من
 فرماندهی سپاه را با نگهبانی عوض نمی کنم ! ».

 

نقل از کتاب هزارو یک شب عاشقی

 

قصه عاشقان 10

 

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir