صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

جواب معماهای قرآن

21تا30

21

 

 سوره ای که غیراز«بسم

الله الرحمن الرحیم » حرف

 «میم»در آن نباشد،»کوثر»

است .

 

 

22

 

 سوره ای از قرآن که

 «کسره» فقط یک بار در آن

آمده است ، «اخلاص» است .

 

 

23

 

 نام چند سوره از قرآن که اگر

 از آخر خوانده شود ، به همان

 صورت در می آید ، «تبت» و

 «لیل» است .

 

 

24

 

 «سلاح دانشمند» که یکی از سوره های قرآن به این نام می باشد ، «قلم» است

 

 

25

 

 سوره ای که به «قلب

 قرآن » معروف است ،«یس»

 می باشد .

 

 

26

 

 سوره ای که به «عروس

 قرآن» معروف است ،

 «الرحمن » نام دارد.

 

 

27

 

تنها سوره ای که به زبان

 حال بندگان نازل شده ، سوره

«حمد» است .

 

 

28

 

 

سوره «ق».

 

 

 

29

 

 

سوره های «یس» و «طه».

 

 

 

30

 

سوره های «نور»،

 «کهف»و«نمل».

 

 

جواب معماهای قرآن31تا40

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir