صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

جواب معماهای قرآن

31تا40

31

 

 سوره های"دخان" ،

 «زخرف»،«فاطر»و«بروج».

 

 

32

 

سوره های«احقاف» ،

«حجرات»،«تغابن»،«تحریم»و«غایشه».

 

 

33

 

سوره های «انشراح» ،

«کافرون»،«مجادله»،«انفطار»،«ممتحنه»

 و«انشقاق».

 

 

34

 

 دو اسم اصلی سوره مورد

 سوال ،«حمد» و «فاتحه

 الکتاب» است.

 

 

35

 

 سوره ای که یک آیه در

 آن 31 بار تکرار شده است

«الرحمن» می باشد.

 

 

36

 

 نام سوره هایی که از

 صفات خداوند متعال می باشند

   عبارتند از:"نور"،"فاطر"

   ،«رحمن»و «اعلی». 

 

 

37

 

عظیم ترین آیات قرآن « بسم

 الله الرحمن الرحیم» است.

 

 

38

 

چهار سوره در قرآن کریم

 سجده واجب دارد: (

 نجم،فصلت،علق و سجده).

 

 

39

 

سوره ای که به مادر قرآن

 معروف است سوره حمد است.

 

 

40

 

والاترین آیه قرآن آیه

 الکرسی است.

 

 

جواب معماهای 41تا50

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir