صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

جواب معماهای قرآن

11تا20

11

 

 

 فلزی که به نام یکی از

 سوره های قرآن می باشد ،

«حدید» است که به معنای

 «آهن» است .

 

 

12

 

 نام موجودی که نه انسان

 است ،نه حیوان و نه فرشته و

 یکی از سوره های قرآن به نام

 اوست ، «جن» است .

 

 

13

 

 نام میوه ای که خداوند به

 آن قسم خورده ونام سوره ای

نیز می باشد ،«تین» است .

 

 

14

 

14- نام سوره ای که به معنای  روزگار است ،

 «دهر» می باشد .

 

15

 

 سوره هایی که نشان دهنده

 بخشهایی از شبانه روزاست

.عبارتند از: فلق ، عصر

، لیل و فجر .

 

 

16

 

 سوره هایی که نام آنها از

 اولین کلمه همان سوره گرفته

 شده ، عبارتند از : تبت ،

 عصر ، قارعة ، عبس ، لیل ،

 شمس و...

 

 

17

 

 نام مرد دانشمندی که یکی از

 سوره های قرآن به نام

 اوست ، «لقمان » است .

 

 

18

 

 نام سوره هایی که تعداد آیه

های آن برابر با تعداد امامان

معصوم است ، «تحریم » و

«طلاق» است .

 

 

19

 

 سوره ای که به نام یکی از

 روزهای هفته است ،«جمعه»

 می باشد .

 

 

20

 

 سوره ای که در آن حرف

 «فاء» نباشد ،«حمد» است .

 

 

جوابهای قرآن 21تا30

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir