صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

جواب معماهای قرآن

1تا10

1

 

    قرآن 114 سوره دارد.

 

 

2

 

 قرآن دارای سی جزء است .

 

 

3

   

قرآن دارای 120 حزب است

 

 

4

 

قرآن 6236 آیه دارد .

 

 

5

 

 سوره نمل دو « بسم الله

 الرحمن الرحیم» دارد .

 

 

6

 

 سوره توبه (برائت) «بسم

 الله الرحمن الرحیم » ندارد .

 

 

7

 

  قرآن با یک «بسم الله الرحمن  الرحیم »

 شروع می شود .

 

 

8

 

  قرآن 115 «بسم الله» دارد.

 

 

9

 

 سوره ای که به نام یکی

 ازاصول دین می باشد ،

«توحید» است .

 

 

10

 

 سوره ای که به نام یکی از

فروع دین می باشد ، «حج»

 است .

 

جوابهای قرآن 11تا20

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir