www.moammahaye-qorani.ir

 |صفحه اصلی | معماهای قرآن |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان |

           |معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

                |امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

                |دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات|                    

                 |معماهای نخستین ادیان و..|معماهای نمازرگهایی سبز اززندگی شهید دستغیب|          

                      |معماهای نخستین قرآن |معماهای نخستین کتاب| معماهای نخستین تاریخ|  

                                   | معماهای نخستین بدعت|معماهای نخستین حدیث|           

www.moammahaye-qorani.ir

اهمیت نماز4

 

به نام خدا

نماز 4

 اقامه نمازدرردیف اقامه دین:

 نمار آنقدر دارای اهمیت است که گاهی بلافاصله بعد از ایمان به

 مبدا ومعاد مطرح شده است."انما یعمرمساجدالله من امن بالله والیوم

 الاخر واقام الصلوه"(1)همانا کسانی که آباد می کنند مساجد خداراکسانی

 اندکه به خداوند وروز قیامت ایمان دارند ونماز را به پا میدارند.

 همانگونه که نماز همتا ونظیر امامت است.زیرا حضرت ابراهیم در دو

 مورد عبارت (ومن ذریتی)را به کار برده است ،یکی درمورد نماز

 ودیگری در مورد امامت فرزندان خود"رب اجعلنی مقیم الصلوه ومن

 ذریتی"(2)پروردگارا قراربده مراوفرزندانم جزءاقامه کنندگان نماز باشیم.

 وقتی خداوندبه حضرت ابراهیم علیه السلامفرمود:توراامام مردم قرار 

 دادم حضرت ابراهیم امامت را برای فرزندان خودتقاضا کرد"قال ومن

 ذریتی"(3) گفت واز فرزندان من .

 اوقات پنج گانه نماز:

 دربعضی از آیات قرآن کریم تنها اشاره به یک نماز شده است .مانند

 نماز ظهر که می فرماید"حافظو علی الصلوات والصلوه الوسطی"(4)

 که نمازوسطی طبق تفسیر مشهور،نماز ظهراست.

 گاهی اشاره به وقت 3نماز شده است "واقم الصلوه طرفی النهار و

 زلفا من اللیل"(5)که (طرفی النهار)اشاره به نماز صبح ومغرب و

 (زلفا من اللیل) اشاره به نماز عشاءاست.

 گاهی به هر پنج نماز اشاره شده است مانند"واقم الصلوه لدلوک

 الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا"(6)

 (دلوک الشمس)یعنی زوال خورشیدو(غسق اللیل) یعنی تاریکی شب که

 نماز اززوال خورشید تاتاریکی شب شامل نماز ظهروعصرومغرب وعشاء

 میشودومقصود از (قرآن الفجر ) نماز صبح است. 

  پاورقی:

 1- سوره توبه آیه 18

 2- سوره ابراهیم آیه 40

 3- سوره بقره آیه 124

 4- سوره بقره آیه 238

 5- سوره هودآیه 114

 6- سوره اسراء آیه 78

 

اهمیت نماز5 

 

 

 

 

خوش آمدید

 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir