www.moammahaye-qorani.ir

صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

اهمیت نماز16

 

به نام خدا

نماز16

 کمالات انسانی همراه بانماز

 کمتر فضیلت وکمالی رامی توان تصور نمود که در نماز مطرح نباشد

 الف:نمازوبهداشت:به هنگام نمازبایدطهارت داشت ووضوگرفت،چه اینکه

 با نجاست بدن نماز باطل است.

 ب:نمازوزیبایی:قرآن میفرماید"خذوازینتکم عندکل مسجد"(1)درحدیث است

 که امام سجاد7 به هنگام نماز بهترین لباس خودرامی پوشید (2).

 پ- نمازوعدالت:از شرایط امام جماعت عادل بودن اوست.

 ت- نمازونظم وانضباط:به هنگام نمازجماعت صفهای مامومین بایدمرتب و

 منظم باشد همه با هم باید اعمال نمازراانجام دهند.

 ث- نمازورعایت حقوق مردم:لباس ومکان نمازگزار باید مباح باشدواگر

 غصبی باشد نماز باطل است.

 ج- نماز واخلاص:درسراسر نماز قصد قربت شرطاست،اگرانسان درنمازریاو تظاهرکند ،نمازش باطل است.

 چ-نمازوسلام:درپایان نماز به بندگان صالح سلام میکنیم نه برقدرتمندان وثروتمندان.

 ح- نمازورهبری معصوم:اگر مسلمان رهبری امامان معصوم رانپذیرندعبادات آنهااز جمله نماز پذیرفته نمی شود.

 پاورقی:

 1- سوره اعراف آیه 31

 2- تفسیر عیاشیج2 ص14

 

 
 

خوش آمدید

  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir