www.moammahaye-qorani.ir

 |صفحه اصلی | معماهای قرآن |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان |

           |معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

                |امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

                |دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات|                    

                 |معماهای نخستین ادیان و..|معماهای نمازرگهایی سبز اززندگی شهید دستغیب|          

                      |معماهای نخستین قرآن |معماهای نخستین کتاب| معماهای نخستین تاریخ|  

                                   | معماهای نخستین بدعت|معماهای نخستین حدیث|           

www.moammahaye-qorani.ir

اهمیت نماز10

 

به نام خدا

نماز 10

 یکی از موضوعاتی که درقرآن کریم درباره نماز مطرح شده کمک خواستن

 از خداوند به وسیله نماز است.در2 مورد درقرآن مجید بیان شده است.

"استعینو باالصبروالصلوه وانها لکبیره الاعلی الخاشعین"(1)از صبر ونماز

 کمک بگیرید بدرستی که آن بزرگ وسنگین است مگربرای خاشعین

 "استعینو باالصبروالصلوه ان الله مع الصابرین"(2)از صبر ونماز کمک

 بگیرید بدرستی که خداوند با صابرین است.

 هرانسانی به تنهایی نمی تواند مشکلات مادی ومعنوی خودرا حل کندمگر

 اینکه به اوکمک شودوبهترین کمک کننده خداوند است.ازاین رو درنماز

 به خداوند عرضه میداریم:پروردگارا هم توراعبادت می کنیم وهم

 ازتوکمک میخواهیم.

 حضرت موسی7 به قومش میگوید برای پیروزی برمشکلات از خداوند

 کمک بخواهیدودربرابردشواریها صبرکنید"قال موسی لقومه استعینوابالله

 واصبروا"(3)

 مرحوم طیرسی میفرماید :صبر به معنای خودداری از خواسته ها وخویشتن

 داری دربرابر هوی وهوس است وصبربرمصیبت به همین معنااست

 که مصیبت زده خودرااز بی تابی وجزع وفزع وفریادزدن نگه میدارد.

 درحدیث داریم که پیامبر اکرم9هرگاه بامشکلی روبرو میشداز نماز وروزه کمک میگرفت.

 درحدیث دیگری واردشده است که "کان علی7 اذا اهاله امرفزع

 قام الی الصلوه ثم تلا هذه الایه"(4):هنگامی که مشکلی پیش می آمد

 برای حضرت علی ازنماز کمک میگرفتند ونماز به پا می داشتند.

 حضرت صادق7 فرمودند:هرگاه با غمی از غمهای دنیا روبرو میشوید

 وضوبگیرید وبه مسجدبروید ونمازبخوانید ودعا کنیدزیراخداوند میفرماید:

 " استعینو باالصبروالصلوه"(5)

 گرچه قرآن کریم میفرماید:ازصبرونماز کمک بگیرید،اماضمیر "انها"

 به نماز برمیگردد.علامه طباطبایی میگویند:استعانت جستن از صبرباخشوع

 چندان تناسب ندارددرحالی که بانماز تناسب کامل دارد.

 پاورقی :

 1- سوره بقره آیه 45

 2- سوره بقره آیه 153

 3- سوره اعراف آیه 128

 4- تفسیرنورالثقلین ج1 ص76

5- تفسیرعیاشی ج1ص43

اهمیت نماز11

 

 

 

 

خوش آمدید

  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir