صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

معماهای پیامبران

21تا30

لطفابراي ديدن جواب، روي معماها کليک کنيد

 

21- کدام پیامبر سحر وجادو جادوگران را باطل کرد؟

 

 

22- کدام پیامبر کوران را شفا می داد و مردگان را زنده می کرد؟

 

 

23- کدام پیامبر بود پیامبردر آتش افتاد وآتش بر او خاموش شد؟

 

 

24- کدام پیامبردارای دوازده پسر بود ؟

 

 

25- کدام پیامبربه زیر دریایی خدایی سوار شد ؟

 

 

26- کدام پیامبرکشتی ساز بود؟

 

 

27- کدام پیامبر تبردار بود؟

 

 

28- کدام پیامبر خواب یازده ستاره را دیده بود؟

 

 
 

29- کدام پیامبر بدون پدر ومادر به دنیا آمد ؟

 

 

 

30- کدام پیامبر بدون پدر به دنیا آمد ؟

 

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir