صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

داستان معنوی

10

 

 فرمایش حضرت صادق علیه السلام بسماعه

 

سماعه بن مهران یادیگری است که مشرف می شود مدینه 
خدمت حضرت صادق علیه السلام ، امام از او احوال پرسید
فرمود خیلی وقتست مدینه نیامدی او هم سفره دلش را باز
 کرد دنیا به من پشت کرد ور شکست کردم مالم از
کفم رفت بدهکار شدم همه دردها یکطرف مطالبه طلبکار
یکطرف و این سفر هم که آمدم یکی از دوستانم خرج سفر مرا داد.
 

فرمود اگر صبر کنی اینقدر خدا بتو اجر می دهد که مورد  

غبطه دیگران می شود امروز مردم به تو 

 ترحم می کنند ولی اگر صبر کردی فردا  
می گویند ای کاش جای او بودیم ، اما اگر صبر نکردی مقدرات
الهی جاری می شود و پاداشی هم نداری پس چه بهتر که

آدمی صبر و تحمل داشته باشد زهد در دنیا را از کف ندهد . 

 

نقل از کتابهای شهید آیت الله دستغیب  

 

 

 

 

خوش امدید

 

 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir