www.moammahaye-qorani.ir

 |صفحه اصلی | معماهای قرآن |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان |

           |معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

                |امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

                |دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات|                    

                 |معماهای نخستین ادیان و..|معماهای نمازرگهایی سبز اززندگی شهید دستغیب|          

                      |معماهای نخستین قرآن |معماهای نخستین کتاب| معماهای نخستین تاریخ|  

                                   | معماهای نخستین بدعت|معماهای نخستین حدیث|           

www.moammahaye-qorani.ir

قصه های عاشقان

6

راز بنده با خدا

ساعت سه نیمه شب بود که شنیدم در طبقه بالای
منزلمان صدایی می آید . وحشت زده بلند شدم و به خیال
 اینکه دزد آمده است ، به طبقه بالا رفتم .

در تاریکی و روشن اتاق دیدم محمد دستهایش را به
 طرف آسمان گرفته و با خلوص عجیبی با خدا
راز و نیاز می کند .

چیزی نگفتم و یواش از پله ها برگشتم پایی و همان
موقع به خودم گفتم : « این بچه دیگر مال من
نیست ، مال خداست ؟ »

صبح یکی از اقوام به منزل ما آمد و گفت : « ناراحت
نباش که اگر دختر نداری ، محمد دلسوزت است » گفتم :
« محمد دلسوز است ... مومن است ... اهل نماز شب
است ... » همین که این مطلب را گفتم ، متوجه شدم
که حالت چهره محمد تغییر کرد و در هم شد ولی چیزی
نگفت ، بعد که مهمانمان رفت ، گفت : « مامان ، مگر
نمی دانی نماز شب رازی بین بنده و خداست ؟ چرا گفتی ؟! »

 

نقل از کتاب هزارو یک شب عاشقی

 

قصه های عاشقان 7

 

خوش امدید
  
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir