www.moammahaye-qorani.ir

صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

قصه های عاشقان

3

خوابهای روشن 1

مادر شهید می گفت : « یک شب حمید به خوابم آمد ، دیدم
 لباس نیم دار و سفیدی پوشیده است ! جلو آمد و سلام
 کرد ، گفتم : « مادر این چه لباسی است که
پوشیده ای  ؟! » گفت : « مادر کاری به این لباس
نداشته باش ، فقط نماز بخوان و برو آجیل مشکل گشا
 بگیرو بین مردم پخش کن ! » گفتم : « مگر چه شده ؟! »
چیزی نگفت و رفت .

فردای آن شب آجیل مشکل گشا در دستم بود
وداشتم به خانه می آمدم که خبر شهادت حمید را به
من دادند . همان موقع فهمیدم که دیشب حمید
 می خواسته خودش را این خبر دردناک را به من
بدهد ، ولی نتوانسته بود و به همین خاطر چیزی نگفته
 و رفته بود» .

 

نقل از کتاب هزارو یک شب عاشقی

 

قصه عاشقان 4

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir