صفحه اصلی | معماهای قرآنی |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان

          معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

 دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات |                    

 | سوره اخلاص با خط عثمان طه  | سوره فلق با خط عثمان طه | سوره حمد با خط عثمان طه |     

سوره های قرآن باخط عثمان طه  

www.moammahaye-qorani.ir

جواب معماهای قرآن

51تا60

51

 

قرآن کریم دارای 323671

حرف است.

 

 

52

 

قرآن دارای "1015130"نقطه

 می باشد.

 

 

53

 

 قرآن کریم دارای "93243" فتحه

 است.

 

 

54

 

 قرآن به "1000" رکوع تقسیم

 شده است.

 

 

55

 

 تعداد "5098"محل وقف در قرآن

 وجوددارد.

 

 

56

 

تعداد"39586"کسره در قرآن

 آمده است.

 

 

57

 

 تعداد"19253"تشدید در قرآن

 وجود دارد.

 

 

58

 

 قرآن دارای" 4808" عدد

 ضمه است.

 

 

59

 

"1771"عدد مد درقرآن موجود

است.

 

 

60

 

 قرآن دارای "77701" کلمه

 است.

 

 

جواب معماهای 61تا70

 

خوش امدید
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
سوره های قرآن با خط عثمان طه
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
معماهای نخستین ادیان و.
 

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir